Катеринославська судово-мирова округа

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Версия от 21:40, 26 марта 2022; TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Установи органів внутрішніх справ та юстиції 20.01.1869 р. – позачергове Катериносла…»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск


20.01.1869 р. – позачергове Катеринославське повітове земське зібрання обрало мирових суддів планованої до відкриття Катеринославської судово-мирової округи.
08.04.1869 р. – отримано указ Правлячого Сенату про затвердження на посадах перших мирових суддів по окрузі. У цей же день в.о. голови Катеринославської повітової земської управи Н.І. Ломаковський, в присутності сенатора О.О. Шахматова привів мирових суддів до присяги.
09.04.1869 р. – відбулися загальні збори усіх суддів та розподіл судово-мирових дільниць.
1890 р. – ліквідовано судово-мирові з’їзди з передачею справ до Катеринославського окружного суду.

Катеринославська судово-мирова округа встановлена у кордонах Катеринославського повіту.

1869 р. – округу розділено на 5 судово-мирових дільниць(2 міських та 3 повітових). Першою розпочала роботу 1-ша дільниця.
На 1875 р. – в окрузі 6 дільниць.

Персональний склад.

Голова з’їзду мирових суддів:
Савельїв Я.Я. (1869).
Обов’язковий член з’їзду:
Кранц І.М. (1869).

2022-03-07
Підготовано: В.С. Старостін

Бібліографія:

Екатеринославские губернские ведомости. – 1890. – 6 октября. - № 79 – часть неофициальная
Открытие новых судебных учреждений в Екатеринославе, в 1869 году // ЕЮБ. – 1887. – 27 мая. - № 22.
Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1875 год. – Ек., 1875.

Посилання:

Камера мирового судді 1-ї дільниці Катеринославської судово-мирової округи / Камера мирового судді 2-ї дільниці Катеринославської судово-мирової округи / Камера мирового судді 3-ї дільниці Катеринославської судово-мирової округи / Камера мирового судді 4-ї дільниці Катеринославської судово-мирової округи / Камера мирового судді 5-ї дільниці Катеринославської судово-мирової округи / Катеринославське повітове земське зібрання / Катеринославський окружний суд / Кранц Іван Миколайович / Ломаковський Н.І. / Савельїв Яків Якович / Шахматов Олександр Олексійович /