В’ячеслава Липинського, 10


1916 р. – садибу придбано у спільну власність братами Г. та Л. Урін.

Бібліографія:

Держархів Харківської області, ф. 71, оп. 5, спр. 1129.

Посилання:

В’ячеслава Липинського вулиця / Урин Гдалия Ицко-Янкелев / Урин Лейба Ицко-Янкелев /