Товарищество бывших студентов Харьковского университета

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск


Неформальне об’єднання випускників та студентів Харківського університету у м. Катеринославі.

17.01.1875 р. – на день річниці університету у готелі «Москва» відбулася товариська вечеря студентів Харківського університету. Прийняло участь до 26 осіб. Проведено підписку на користь білних студентів університету. Було вирішено повторювати такі вечори щорічно. Обрали розпорядників.
Кінець 1870-х рр. – було вирішено збільшити збори для бідуючих студентів шляхом влаштування танцювальних вечорів. Кошти передавалися Харківському товариству допомоги нужденним студентам.
1880-ті рр. – ідея вшанування дня заснування Харківського університету перетворилася «лише у танцювальні вечори» з окремими приватними вечерями «для своїх» на яких збиралася плата за вхід та пожертви.
17.01.1890 р. – проведено танцювальний вечір у Англійському клубі з приводу річниці заснування Харківського університету. Залу для вечора було надано клубом безкоштовно. Афіші та квитки безкоштовно надруковано у друкарні Я.М. Чауського. Розпорядники вечора: М.М. Ланшин, М.В. Леонов, Д.А. Синайський, А.А. Говсеєв, І.М. Майборода, Є.В. Грачов и В.М. Ольшевський.
Всього продано квитків на 261 рубль. Також отримано 219 рублів пожертв. На облаштування та обслуговування вечора витрачено 74 рублі. Чистого прибутку отримано 406 рублів.
Пожертви надійшли від: Ковалевського В.Н. (22), Павлова М.М. (10), Ланшина М.М. (10), Кулабухова П.В. (10), Беккера М.Т. (10), Черняченко О.Р. (10), Пчолкіна Д.В. (9), Василенко І.Г. (10), Назарова І.М. (8), Пчолкіна Д.А. (10), Любарської М.А. (10), Бразоль А.П. (9), Мордовського С.І. (5), Шрейдера Г.І. (5), Єгорова О.І. (5), Сартисона І.Х. (5), Крендовського Н.Є. (5), Грунау О.Р. (4), Петраш (3), Рудинського Н.І. (3), Пеховського Т.В. (3), Мордовського П.І. (3). Комаровського В.З. (3), Леванда В.Й. (3), Гербильского С.Г. (3), Синайського Д.А. (3), Нечипоренко С.В. (3), Говсеєва А.А. (3), Березовського Я.Д. (3), N.N. (3), Ольшевського В.М. (3), Поюровського М.Г. (2), Грек А.Є. (2), Єфанова В.В. (2), Петраш (2), Вукашева М.П. (2), Бараф А.С. (2), N.N. (1), Грюнталь Р.Г. (1), Голубовського Ф.С. (1), Ловягіна З.С. (1), Бодянського А.І. (1), Вебера Р.Ю. (1), Пошивайло Я.Є. (1), Ришинського І.Ф. (1), Леонова М.В. (1).

2021-10-19
Підготовано: В.С. Старостін

Бібліографія:

Екатеринославские губернские ведомости. – 1890. – 7 февраля. - № 11 – часть неофициальная.
Екатеринославские губернские ведомости. – 1890. – 10 февраля. - № 12 – часть неофициальная.
Старый харьковский студент. Студенческие годовщин // ЕГВ. – 1890. – 13 января. - № 4 – часть неофициальная.

Посилання:

Английский клуб / Бараф А.С. / Беккер Николай Тимофеевич / Березовский Яков Денисович / Бодянский Андрей Иванович / Бразоль Анатолий Павлович / Василенко И.Г. / Вебер Роберт Юльевич / Вукашев Микола Петрович / Гербильский Самуил Григорьевич / Говсеев Альберт Акимович / Голубовский Федор Семенович / Грачов Євген Вікторович / Грек Андрій Єфимович / Грунау Александр Рудольфович / Грюнталь Рафаил Гордгардович / Ефанов Василий Васильевич / Єгоров Олександр Іванович / Ковалевський Володимир Никодимович / Комаровський Володимир Захарьєвич / Крендовский Николай Евграфович / Кулабухов Петр Васильевич / Ланшин Микола Михайлович / Леванда Виталий Осипович / Леонов Микола Васильович / Ловягин Зиновий Сергеевич / Любарская М.А. / Майборода Іларіон Миколайович / Мордовский Павел Игнатьевич / Мордовский Семен Иосифович / Москва, гостиница / Назаров Іван Миколайович / Нечипоренко С.В. / Ольшевський Володимир Миколайович / Павлов Николай Михайлович / Петраш / Пеховський Теодор Владиславович / Пошивайло Яков Омелянович / Поюровский Михаил Григорьевич / Пчёлкин Давид Васильевич / Пчёлкин Дмитрий Андреевич / Рудинский Н.И. / Рышинский И.Ф. / Сартисон Іван Християнович / Синайский Д.А. / Чаусського Я.М., друкарня / Черняченко Олександр Романович / Шрейдер Г.И. /