Присутственных мест комплекс

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск


1788 р. – територію двох кварталів згідно плану міста виконаного архітектором Клодом Геруа виділено під розміщення тимчасового комплексу Присутніх місць.
Весна 1789 р. – для розміщення губернських установ з м. Новомосковська (Катеринослав Кільченський) перенесено дерев’яні корпуси колишніх установ Азовської губернії (будинок губернатора, будинок губернської канцелярії, будинок училища тощо). Перенесення відбувалося за рахунок Приказу громадської опіки.
01.06.1789 р. – видано указ про переведення Катеринославського намісницького правління з усіма палатами та установами з м. Кременчука до м. Катеринослава та розміщення їх у тимчасовому комплексі Присутніх місць.
На 1801 р. – губернські установи виїхали з тимчасового комплексу Присутніх місць в орендовані приватні будинки. Комплекс лишився у власності Приказу громадської опіки. В подальшому зайнятий Духовною семінарією.
1804 – 1809 рр. – планувалася побудова комплексу Присутніх місць за проєктом архітектора М.П. Насєткіна по Великій вулиці (суч. просп. Д. Яворницького, 64). Не реалізовано.
1822 р. – для розміщення Присутніх місць було придбано за 25 000 рублів садибу статського радника Міклашевського. Корпуси одноповерхові дерев’яні, головні на мурованих фундаментах, усі дахи дерев’яні. В комплексі розташувалися: губернське правління (корпус 9 саж. 1,5 арш. х 5 саж. 2 арш.), флігель для служників та сторожів (5 саж. 2 арш. х 3 саж. 1 арш.), архів губернського правління (сарай, 9 саж. х 3 саж.), флігель кримінальної палаты (7 саж. 1 арш. х 4 саж. 1 арш.), флігель цивільної палати (7 саж. 1,5 арш. х 3 саж. 2 арш.), архів обох судових палат (сарай, 9 саж. х 3 саж.).
1835 р. – архітектором І.А. Кампіоні виконано проєкт будівлі Присутніх місць. Не реалізовано.
1836 р. – архітектором Й. Закржевським виконано проєкт будівлі Присутніх місць. Не реалізовано.
1846 – 1847 рр. – Губернське правління проводило слідство «щодо поруйнування лісу та парканів біля казенних будов, які займають Присутні місця».
1846 р. – Катеринославська будівельна комісія замовила викопіювання з плану міста із місцем, яке пропонується під будівництво міських присутніх місць.
1852 р. – у черговий раз обговорювалося питання щодо вибору місця під будівництво Присутніх місць.
26.06.1859 р. – генерал-губернатор повернув проєкт та кошторис на будівництво Присутніх місць у Катеринославі, розроблений архітектором А.І. Денисенком. Розроблений кошторис у 265 270 рублів 36 копійок визнано завеликою.
1860 р. – Катеринославська шляхова та будівельна комісія розглянула перероблений проєкт А.І. Денисенка із кошторисом зниженим до 244 112 рублів 40 копійок. Не реалізовано.
1884 р. – архітекторами О.Ф. Глазиріним та М.В. Лопацинським виконано проєкт будівлі присутніх місць. Не реалізовано.
1889 р. – Міністерство юстиції досягло домовленості із Міністерством внутрішніх справ щодо побудови державним коштом спеціального будинку для розміщення Окружного суду, губернського правління, камери судових слідчих та мирових дільниць тощо. Цей проєкт зустрів заперечення з боку міської влади, яка наполягала на тому, що безкоштовно надала земельну ділянку із території колишньої садиби губернатора лише під побудову Окружного суду. Не реалізовано.
1894 р. –міською владою розглядалося питання щодо виділення земельної ділянки під будівництво корпусів Присутніх місць.

2021-01-03
Підготовано: В.С. Старостін

Бібліографія:

Беднов В. Краткия историческия сведения об Екатеринославской духовной семинарии // Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1904. – 1 октября. - № 28. – отдел неофициальный.
Держархів Дніпропетровської області, ф. 132, оп. 1, спр. 1.
Держархів Дніпропетровської області, ф.р. 1684, оп. 2, спр. 95.
Держархів Дніпропетровської області, ф.р. 1684, оп. 2, спр. 200.
Держархів Дніпропетровської області, ф.р. 1684, оп. 2, спр. 245.
Держархів Дніпропетровської області, ф.р. 1684, оп. 2, спр. 465.
Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 190, спр. 112.
Яворницький Д.І. До історії Степової України. Твори у 20-ти т., т. 8. – Київ-Запоріжжя, 2006.

Посилання:

Глазырин Александр Фёдорович / Дмитра Яворницького проспект, 64 / Денисенко Авксентий Иванович / Дмитра Яворницького проспект, 38 / Екатеринослав Кильченский, город / Екатеринославский приказ общественного призрения / Екатеринославское губернское правление / Екатеринославской духовной семинарии комплекс / Закржевський Осип (Йосип) / Кампиони Иван Антонович / Катеринославська палата кримінального суду / Катеринославська палата цивільного суду / Катеринославське намісницьке правління / Лопацинский Медард Вацлавович / Миклашевского дом / План города Екатеринослава 1786 г. (2-й) / Насеткін Микола Петрович / Січових Стрільців вулиця /