Кащенко Борис Симонович (Самойлович)

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

(1902, м. Катеринослав – 1953, м. Москва)

Інженер-будівельник (інженер-архітектор)
1919 – 1920 рр. – воював у складі «Червоної армії».
1920 – 1923 рр. – займає посаду інструктора Катеринославського Губстатбюро.
1923 – 1925 рр. – займає посаду десятника тресту «Жилбуд».
1925 р. – займає посаду керівника проєктного бюро тресту «Жилбуд».
1925 р. – поступає на навчання до Вечірнього робітничого будівельного технікуму.
1926 р. – займає посаду помічника керівника з дипломного проєктування Вечірнього робітничого будівельного технікуму.
- працює у відділі капітального будівництва заводу ім. Петровського (інженер-конструктор, старший конструктор, завідуючий будівельним сектором).
1930 р. – призначений на посаду старшого асистента кафедри архітектури Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.
1931 р. – надано вчене звання доцента.
1931 – 1941 рр. – займає посаду завідуючого кафедрою архітектури та начальника бюро реального проєктування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.
- керівник архітектурного гуртка ДІБІ, який також займався і влаштуванням виставок інституту.
Сер. 1930-х рр. – за сумісництвом працює у архітектурній майстерні № 2 Управління проєктування та розвитку м. Дніпропетровська.
Кінець 1920 – 1930-ті рр. – за сумісництвом викладає на кафедрі архітектури Транспортного інституту.
1941 – 1945 рр. – мобілізований. Отримав звання інжеенра-полковника. Головний інженер військово-польового будівництва 2-го Українського фронту.
З 1950 р. – викладає у Військово-інженерній академії ім. Куйбишева на кафедрі оборонних споруд.

Пер.пол. 1930-х рр. – консультував проєкт архітектурного оформлення прокатного цеху заводу ім. Дзержинського у м. Кам’янському.
1935 – 1936 рр. – спільно з П.К. Ветровим та Перцовським розробляє проєкт будівель контор Держбанку у м. Дніпродзержинську (м. Кам’няьке) та м. Нікополі.
1945 р. – виконав проєкт та керував роботами по тимчасовому відновленню мосту Франці-Йосипа у м. Будапешті під час штурму міста.
2-га половина 1940-х рр. – працював на відновленні підприємств Донбасу. Виконав проєкт Палацу культури шахти «Юнком» у м. Єнакієво.
1950-ті рр. – виконує проєкти житлових будинків для Військово-інженерної академії у м. Москві.

1926 – 1929 рр. – спільно з М.Г. Клебановим виконав проєкт та керував будівництвом фабрики-кухні заводу ім. Петровського на колонії заводуім. Петровського.
Кін. 1920 – поч. 1930-х рр. – спільно з Б.С. Дубовим виконав проєкт будинку ДПУ.
– спільно з М.Г. Клебановим, за консультації І.П. Мирошниченка, виконав проєкт гуртожитку «Будинок Каталя» для заводу ім. Петровського на селищі ім. Фрунзе.
– спільно з М.Г. Клебановим, за консультації І.П. Мирошниченка, виконав проєкт гуртожитку «Будинок Сталевара» для заводу ім. Петровського на селищі ім. Фрунзе.
- виконав проєкт пожежного депо заводу ім. Петровського.
- виконав проєкт будинку воєнізованої охорони заводу ім. Петровського.
- за участі С.Ф, Чукмасова виконав проєкт Учбового комбінату заводу ім. Петровського.
1930 р. – приймав участь у розробці проєкту навчального корпусу Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.
1933 р. – спільно з М.Г. Клебановим виконав проєкт адміністративно-житлового корпусу 2-ї мвської лікарні на колонії ім. Петровського.
1932 - 1933 рр. – спільно з Г.Л. Швецько-Вінецьким виконав проєкт житлового «Будинку Спеціалістів».
1933 – 1934 рр. – спільно з Г.Л. Швецько-Вінецьким виконав проєкт «Будинку Червоної Армії» на Набережній.
1934 р. – спільно з М.Г. Клебановим виконав проєкт розширення головного лікарняного корпусу 2-ї міської лікарні на колонії ім. Петровського.
1934 р. – спільно з Г.Л. Швецько-Вінецьким прийняв участь у закритому архітектурному конкурсі на проєкт «Будинку Радгоспів». Проєкт не прийнято.
1934 р. – виконав проєкт гаража заводу ім. Петровського.
1934 – 1935 рр. – спільно із П.К. Ветровим виконав проєкт школи на вулиці Жуковського.
1934 – 1935 рр. – виконав два варіанти проєкту «Палацу водного спорту» на Комсомольському острові. Не реалізовано.
1935 – 1936 рр. – спільно з архітектором М.Г. Клебановим виконав проєкт житлового будинку заводу ім. Петровського по вулиці Новоорловській.
1935 – 1936 рр. – виконав проєкт гуртожиткку «Будинок Прокатчика» для заводу ім. Петровського.
1935 – 1936 рр. – спільно з А.М. Юхилевичем виконав проєкт котеджів для професури Транспортного інституту. Не реалізовано.
1936 – 1938 рр. – спільно з М.Г. Клебановым виконав проєкт гуртожитку Будівельного інституту по Лагерній вулиці.
Друга половина 1930-х рр. – виконав проєкт реконструкції та надбудови житлового будинку на майдані Горького (проспект К. Маркса).
Друга половина 1930-х рр. – виконав проєкт житлового будинку по вулиці Поля.
1940 р. – виконав проєкт житлового будинку Будівельного інституту по вулиці 8-го Березня, 1.
1940 р. – спільно з архітектором В.В. Самодригой виконав проєкт житлового будинку «Укрм’ясозбуту» по вулиці Дзержинскього. Не реалізовано.

1937 – 1938 рр. – спільно з Є.Д. Сегедою та М.Є. Мітічкіним підготував два підручники по елементах та конструктивних схемах промислових та цивільних будівель.
Праці: «Экономическая жилая ячейка», «Жилые многоквартирные секции».
У 1940 – 1941 рр. працював над монографією «Жилище. История развития и современное состояние».

1992 р. – у ПДАБА введено стипендію ім. Кащека для кращих студентів архітектурного факультету.

Проживає: просп. К. Маркса, 2 (1936 (?) – 1938 (?)).

2014-02-01
Підготовлено: В. Старостін

Бібліографія:

Автореферат диссертации О.Н. Игнатова «Борьба за социалистический реализм в архитектуре Украины в период построения социализма 1917 – 1937 гг.» - К., 1954.
Архив В.С. Старостина. – Запись беседы с Д.И. Щербаковым от 18 ноября 2003 г. – Т. 36.93.
Большаков В.И., Быстряков А.Г. История строительно-архитектурного образования в Екатеринославе-Днепропетровске. От технических курсов до строительного института (1910 – 1934 гг.). – Д., 2005.
Быстряков А.Г., Щербакова О.В. Инженерно-строительный институт. 1934 – 1941 годы становления. – Д., 2005.
В Мастерских. Мастерская № 2 // Наша работа. Архитектурный сборник Днепропетровщины / Под общ. Ред. Р.Б. Трестлинга. – Д., 1936.
Житловий будинок «Укрм’ясозбуту» в м. Дніпропетровську // Архітектура Радянської Укараїни. – 1940. - № 10.
Зоря. – 1936. – 2 лютого.
Зоря Ю.П. У Дніпропетровському будівельному інституті // Архітектура Радянської України. – 1938. - № 10-12.
Кащенко Б.С., Клебанов М.Г. Жилмассив завода им. т. Петровского // Наша работа. Архитектурный сборник Днепропетровщины / Под общ. Ред. Р.Б. Трестлинга. – Д., 1936.
Кащенко Б.С., Клебанов М.Г. Работы прошлого года // Наша работа. Архитектурный сборник Днепропетровщины / Под общ. Ред. Р.Б. Трестлинга. – Д., 1936.
Клебанов М.Г., Фишман М.Г., Юхилевич А.М. Архитектор Б.С. Кащенко // Архив Союза архитекторов (машинопись).
Мирошниченко А.А. Днепропетровск, архитектура – 2000. – Д., 2000. Наша работа. Архитектурный сборник Днепропетровщины / Под общ. Ред. Р.Б. Трестлинга. – Д., 1936.
Самодрига В.В. Архітектор на риштування // Зоря. – 1936. – 2 лютого.
Список абонентів Дніпропетровських міських АТС на 1937 рік.
Список абонентів Дніпропетровських міських АТС на 1938 – 39 роки.
Фишман М.Г. Промышленная архитектура // Наша работа. Архитектурный сборник Днепропетровщины / Под общ. Ред. Р.Б. Трестлинга. – Д., 1936.
Юхилевич А. Зодчие родного города // Днепр вечерний. – 1987. – 11 сентября.

Посилання:

Академіка Лазаряна, 1 / Архітектора Олега Петрова, 24А / Беляев В. / Будинок Каталя, гуртожиток / Будинок Сталевара / Будинок Червоної Армії / Ветров / Ветров Петр Константинович / Вечерний рабочий строительный техникум / Володимира Вернадського, 9 / Гагарина проспект, 33 / Дворец водного спорта / Дмитра Яворницького проспект, 20 / Дмитра Яворницького проспект, 72 / Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна / Днепропетровское областное управление статистики / Дубовый Борис Соломонович / Жилстрой, трест / Жуковського, 10 / Івана Акінфієва, 5 / Караваєва, 13 / Кащенко Симон (Самуил) / Клебанов Матвей Григорьевич / Кості Гордієнка, 4 / Мирошниченко Иван Петрович / Митичкин Н.Е. / Металлургический завод им. Г.И. Петровского / Мусліма Магомаєва, 1А / Новоорловська, 2 / Пожарная часть завода им. Петровского / Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры / Самодрыга Владимир Васильевич / Сегеда Е.Д. / Сергія Нігояна проспект, 53 / Сергія Нігояна проспект, 100 / Старокозача, 52 / Укрмясосбыта дом / Управление проектирования и развития города Днепропетровска / Учебный комбинат завода им. Петровского / Чукмасов С.Ф. / Швецько-Вінецький Генріх Львович / Юхилевич Адольф Михайлович /