Екатеринославское научное общество

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск


23.03.1901 р. – затверджено статут товариства.
06.05.1901 р. – о 14.00. у «Будинку губернатора» відбулося перше зібрання товариства. Були присутні 120 осіб, у тому числі губернатор, віце-губернатор та ін.
15.11.1907 р. – загальні збори товариства під час розгляду кошторису на 1908 р. виходило з перспективи придбання будівлі колишньої синагоги Ремісників на Кудашівській вулиці, хоча на час проведення зібрання вже виникли ускладнення у придбанні будинку. Збори уповноважили членів Правління придбати будівлю колишньої синагоги у межах виділених за кошторисом 13 600 рублів, у тому випадку, якщо не вдасться придбати будинок Кирпотіна по 1-й Чечелівській вулиці.

1913 р. – подружжя С.Ю. та Є.С. Соколови передали в дарунок товариству 3 000 томів книг ліквідованої бібліотеки «Світло».
1916 р. – до складу товариства увійшли установи ліквідованої «Просвіти» і при ньому утворено комісію по вивченню місцевого краю на чолі із Л.Є. Бідновою.

Канцелярія товариства розміщується: Садова вулиця, 12 (1916).

Персональний склад:

Правління.
Скарбник:
Гольдштейн Л.О. (1915 - 1916).
Пожиттєві члени товариства:
Соколов С.Ю. (з 1914), Соколова Є.С. (з 1914).
Члени товариства (дата вступу):
1901 р. – Вебер Р.Ю., Вебер С.М., Веріго Р.А., Вороніна Є.Л., Воропаєв М.М., Гаврилов М.І., Гегело В.П., Гербильський С.Г., Ерліх М.С., Захаренко О.М., Зильберман М.І., Ільєва К.М., Ільєв О.-С.М., Като А.Ф., Кац Р.М., Кац С.А., Кланк О.О., Козлов Ф.Д. Копилов М.С., Левін Ш.Х., Левінсон М.С., Лозинська М.К., Машичева С.А., Машичев Л.Ф., Машичев Ф.С., Панафутін Г.І., Пріцкер Г.З., Самойленко С.П., Сінайский М.-С.О., Славинська М.Ф., Славинський М.А., Станиславський С.М., Шохор М.В.;
1904 г. – Буницький М.В.

Бібліографія:

Вестник Екатеринославского земства. – 1904. - № 10.
Держархів Харківської області, ф. 71, оп. 1, спр. 470.
Екатеринославское научное общество. Май-июнь 1901 – Екатеринослав, 1901.
Екатеринославское научное общество. – Год 2-й. - № 1, 2, 3, 4. – Екатеринослав, 1902 г.
Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905 – 1921). Бібліографічний словник. – Дніпропетровськ, 2002.

Посилання:

Авдеев Павел Михайлович / Андрія Фабра, 12 / Беднова Любовь Евгеньевна / Буницкий Николай Владимирович / Вебер Роберт Юльевич / Вебер Софья Николаевна / Веріго Ричард Андрійович / Воронина Елизавета Львовна / Воропаев Михаил Михайлович / Воскресенська, 14 / Гаврилов Николай Иванович / Гегело Василь Петрович / Гербильский Самуил Григорьевич / Гольдштейн Лев Александрович / Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого / Еврейской общины (ремесленников) дом / Захаренко Олександр Мефодійович / Зильберман Николай Иванович / Ильева Клара Моисеевна / Ильев Александр-Сруль Маркович / Като Антон Францевич / Кац Раиса Николаевна / Кац Соломон Абрамович / Кланк Александр Александрович / Козлов Федор Данилович / Копылов Мина Семёнович / Левин Шмарьяху Хаимович / Левинсон Моисей Савельевич / Лозинська Марія (Михайлина) Карлівна / Машичева Стефанида Ананьевна / Машичев Леонид Федорович / Машичев Федор Сафронович / Панафутин Георгий Иванович / Прицкер Григорий Зиновьевич / Самойленко Семен Петрович / Свет, библиотека / Сергія Нігояна проспект, 33А / Синайский Моисей-Санев Александрович / Славинская Мария Федоровна / Славинский Максим Антонович / Соколов Сергей Юрьевич / Соколова Елена Семёновна / Станиславский Семен (Шимон) Моисеевич / Чечеловская аудитория Научного общества / Шохор Мордух В. / Эрлих Николай Сергеевич /