Екатеринославское губернское правление

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск


Виконавчий орган при губернаторі. Створено у 1796 р. з реорганізованого Катеринославського намісницького правління. У 1896 – 1802 рр. носило назву Новоросійське губернське правління. Складалося з загального присутствія (віце-губернатор, радники, губернський інженер, губернський архітектор, губернський землемір, лікарський інспектор тощо) та канцелярії з 4 відділів. Окремим підрозділом у структурі Правління була друкарня. Ліквідовано у березні 1917 р.

За розкладкою коробочного збору на 1901 – 1904 рр. було передбачено компенсацію видатків по завідуванню справами збору у 2 000 рублів на рік, або 8 000 рублів за увесь період.

Розміщується: комплекс казенних будівель (1789 – близько 1800); казенний будинок (1822 - ?); Катерининський проспект, будинок Трояновських (Штейна, Дольника) (1848 0 1910); Новодворянська вулиця, будинок Тавровського (1910 – 1917).

Персональний склад.

Губернатори:
Посаду ліквідовано у березні 1917 р.
Пеутлінг А.О. (1837 – 1847); Батюшков Д.М. (1884 – 1890); Шлиппе В.К. (1890 – 1893); Мартинов Д.М. (1893 – 1897); Баторський О.О. (1897 – 1898); Святополк-Мирский П.Д. (1898 – 1900); Келлер Ф.Е. (1900 – 1904); Нейдгарт О.Б. (1904 – 1906); Александровський С.В. (1906); Клінгенберг О.М. (1906 – 1909); Шидловський К.М. (1909 – 1910); Якунін В.В. (1910 – 1913); Колобов В.А. (1913 – 1916); Чернявский А.Г. (1916 – 1917).

Віце-губернатори
Вірст О.В. (1825 – 1830), Баранович М.І. (1863 – 1865), Дунін-Борковський Й.Я. (1888 – 1890), Шільдер-Шульднер М.Ю. (1907 – 1908).
Канцелярія розміщується: Катерининський проспект, будинок Дольника (1907).

Загального присутствія канцелярія.
Секретар:
Гуцаловський Ф.Ф. (1889 (?) – 1902 (?)).
Журналіст:
Авчінніков Г.П. (1863 – 1864).

1-е відділення.
Діловод:
Гуцаловський Є.Ф. (1893 (?) – 1901 (?)).

Губернський прокурор.
Ланшин М.М. (в.о. 1868 - 1869).

Губернський стряпчий казенних справ.
Ланшин М.М. (в.о. 1868).

Губернська будівельна та шляхова комісія.
Комісії було створено у 1833 р., у зв’язку з передачею «усієї будівельної частини цивільного відомства» з МВС до Головного управління шляхів сполучення та громадських будівель. Завідувала побудовою казенних будівель та шляхових споруд. Здійснювала затвердження проєктів та загальний нагляд за приватним будівництвом у містах. Ліквідовано з січня 1865 р. з поверненням функцій до МВС. Точна дата створення катеринославської Комісії на сьогодні не встановлена. У підпорядкуванні Комісії знаходився спеціальний Будівельний загін.
Розміщується: Шляхтиної будинок (1860 – 1861); Катерининський проспект, будинок Трояновських (08.05. – 14.10.1861, виїхала через незадовільний стан приміщень); Дубицької будинок (1861 – 1862).
Обов’язкові члени:
Малама Д.Я. (1838 – 1846), Борейша (1846(?)), Проскуряков (в.о. 1846), Міллер-фон-Ереншвунг М.(Й.)А. (1849 – 1860); Вільке К.Л. (пер.пол. 1860)
Начальник штучного столу
Міллер-фон-Ереншвунг М.(Й.)А. (1849 – 1860); Достоєвский А.М. (1860, т.в.с.)
Архітектор для виконання робіт Бродницький А.В. (05.1861 – 1864).
Архітекторський помічник
Волков (пер. пол. 1830-х), Закржевский О. (1835 -?), Львов М.П. (1839 – 1846), Бродницький А.В. (1852 – 1860), Гірш (1859 (?) – 1861 (?)), Мазуркевич Ю.І. (1862 – 1866), Апишков П.В. (1864 - 1868)
Скарбник
Руденко (1860 – 1861).

Будівельне відділення
Губернський архітектор
Гесте В.І. (05.07.1795 – 03.06.1799), Денисенков М. (1834 (?)), Колодніков (сер. 1830-х), Закржевский О. (? – 1848), Львов М.П. (1848 – 1852), Денисенко А.І. (1857 (?) – 1860), Достоєвский А.М. (1860 – 01.1865), Бродницький А.В. (02-04.1860, в.о.), Бродницький А.В. (1865 – 1875), Авдеєв П.М. (1897), Бродницький Л.А. (26.06.1897 – 23.07.1904 (в.о., 1904 – 1906), Булацель Ф.Ф. (1907 – 1909 в.о., 1909 – 1917).
Молодший архітектор
Авдеєв П.М. (1881 – 1892 (?)); Кефелі М.Й. (1897 – 1898); Бродницький Л.А. (1894 (?) – 1897); Міклашевський О.І. (1898 – 1914).
Губернський інженер
Глазирін О.Ф. (14.05.1880 – 1895 (?)), Булацель Ф.Ф. (т.в.о. 1912 – 1915), Парізо де ла Валет К.П. (1913 – 1914).
Молодший інженер
Гаврилов О.О. (1864 (?)), Вільке К.Л. (1865 (?)), Авдеєв П.М. (1876 – 1877), Лопацинський М.В. (1881 – 1886), Кефелі Й.М. (1896 - 1897), Міклашевський О.І. (1897 – 1898); Панафутін Г.І. (1901 – 1915 (?)).
Техніки:
Петровецький О.Н. (1890 – 1894), Булацель Ф.Ф. (1900); Корнілов В.М. (1902 – 1903 (?)).

Межове (креслярське) відділення
Створено на початку 1860-х рр. на базі Катеринославської губернської креслярні. Ліквідовано у 1920 р. Проводило межування державних та приватних земель, складання планів та мап повітів, міст та окремих володінь. Збирало відомості щодо чисельності, національного та соціального складу населення. Плани земельних ділянок, які видавалися власникам, мали юридичну силу.
Губернський землемір
Закржевський О. (1834 и.о.), Авчінников П.О. (1830 – 1841), Адамович Й.М. (1843 (?) – 1850-ті), Бобрищев П.І. (10.1848 в.о.), Жигачов О.Д. (1864 (?) – 1874 (?)), Іванов С.І. (1897 (?) – 1913), Аргентов В.Н. (1913 – 1915 (?)).
Губернського землеміра помічник
Ібченко (Івченко) І.І. (1896-1897), Лесевич Ф.А. (1908 (?) – 1916), Аргентов В.Н. (1912).
Катеринославської губернської креслярні землемір
Адамович І. (1837 (?)), Бобрищев П.І. (1838 – 1860 (?)), Бабинський (1840(?) – 1848(?).
Конторський землемір
Гуренко (1828).
Землеміри:
Агеєв (1835(?) – 1839(?)), Пупирніков О.О. (1880-е).
Молодший землемірний помічник
Або (1847(?) – 1849(?))
Молодший кресляр:
Ветров Д.Я. (1889).
Верхньодніпровський повітовий землемір
Єленев (1803 (?)), Авчінников П.О. (1806 – 1830), Бескрилов (1838(?)), Білокрисов М. (1843(?) – 1844(?)), Лесевич Ф.А. (1889).
Катериносласький повітовий землемір
Панамарьов Є. (1786 (?) – 1798 (?)), Авчінников П.О. (1839 (?)), Бабинський (1846(?)), Лесевич Ф.А. (1901), Ветров Д.Я. (1908 (?) – 1919 (?)), Здановський П.О. (1909 (?) – 1912 (?)).
Новомосковський повітовий землемір
Ващинський (? – 1844).
Олександрівський повітовий землемір
Ващинський (1840 (?) – 1841 (?)), Гладкий П. (02.1843 – 1847 (?)).
Ольвіопільский повітовий землемір
Анатольський П. (1803)
Слов’яносербський повітовий землемір
Захаров (1835 (?) – 1843), Ващинський (01.1844 - ?)
Деловоди:
Базилевич О.В. (1913(?)).

Лікарське відділення (Лікарська управа)

Архів.
У 1900 – 1910-х рр. В.О. Бідновим було проведено дослідження документів, що стосувалися Запорізької Січі в архіві Губернського правління. Частину виявлених документів було надруковано.

Березень 2011.
Оновлено 2012-04-20
Підготовано: В. Старостін

Бібліографія:

Держархів Дніпропетровської області, ф. 132, оп. 1, спр. 4.
Держархів Дніпропетровської області, ф. 132, оп. 1, спр. 5.
Держархів Дніпропетровської області, ф.р.1684, оп. 2, спр. 245.
Шепелев Л.Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра I и Николая I. – Санкт-
Петербург: «Искусство – СПБ», 2007.

Посилання:

Або (архитектор) / Авдеев Павел Михайлович / Авчинников Григорий Петрович / Авчинников Петр Афанасьевич / Агеев / Адамович Иосиф Николаевич / Александровский Сергей Васильевич / Анатольский Петр / Апышков Петр Владимирович / Аргентов Вениамин Никифорович (Никандрович) / Базилевич Александр Васильевич / Бабинский (Бабаевский) / Баранович Микола Іванович / Баторский Александр Александрович / Батюшков Дмитрий Николаевич / Беднов Василий Алексеевич / Белокрысов Матвей / Бескрылов / Бобрищев Пётр Иванович / Борейша / Бродницкий Альберт Викентьевич / Бродницкий Леонид Альбертович / Булацель Фёдор Фёдорович / Ващинский / Ветров Денис Яковлевич / Вильке Карл Леонтьевич / Вирст Александр Федорович / Волков / Гаврилов Александр Александрович / Гесте Вильям (Василий) Иванович / Гірш Олександр Карлович / Гладкий Петр / Глазырин Александр Фёдорович / Губернского правления, типография / Гуренко / Гуцаловский Евгений Фёдорович / Гуцаловский Фёдор Фёдорович / Денисенко Авксентий Иванович / Денисенков Микола / Дмитра Яворницького проспект, 54 / Достоевский Андрей Михайлович / Дубицкой дом / Дунин-Борковский Иосиф Яковлевич / Екатеринославская врачебная управа / Екатеринославская межевая контора / Еленев / Жигачёв Алексей Давидович / Закржевський Осип (Йосип) / Захаров / Здановский Петр Александрович / Ибченко (Ивченко) Иван Иванович / Иванов Сергей Иванович / Катеринославське намісницьке правління / Келлер Фёдор Эдуардович, граф / Кефели Иосиф Моисеевич / Клингенберг Александр Михайлович / Колобов Владимир Арсеньевич / Колодников / Корнилов Василий Николаевич / Коробочный сбор / Ланшин Микола Михайлович / Лесевич Фома Андреевич / Лопацинский Медард Вацлавович / Львов Михаил Павлович / Мазуркевич Юлий Иванович / Малама Дмитрий Яковлевич / Мартынов Дмитрий Николаевич / Миклашевский Александр Иванович / Миллер-фон-Эреншвунг Мориц (Иосиф) Андреевич / Нейдгарт Алексей Борисович / Панамарьов Є. / Панафутин Георгий Иванович / Паризо де ла Валет Константин Петрович / Петровецкий Александр Никанорович / Пеутлинг Андрей Александрович / Присутственных мест комплекс / Проскуряков / Пупырников Александр Александрович / Руденко / Святополк-Мирский Петр Дмитриевич, князь / Строительный отряд Екатеринославской губернской строительной и дорожной комиссии / Тавровского М.Я. дом / Чернявский Андрей Гаврилович / Шильдер-Шульднер Николай Юрьевич / Шидловский Константин Михайлович / Шлиппе Владимир Карлович / Шляхтиной дом / Якунин Владимир Васильевич /