Днепропетровская областная организация Национального союза архитекторов Украины

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск


1935 р. – створено Дніпропетровський оргкомітет Союзу радянських архітекторів України.
Осінь 1935 р. – Оргкомітет, за рахунок коштів Архітектурного фонду, створює курси підвищення кваліфікації для членів Союзу. Для не членів Союза (подано більш ніж 70 заяв), встановлено платне навчання за рахунок підприємств (200 р.). У програмі курсів: студія графіки та живопису, студія ліплення, курси історії мистецтв та історії архітектури, курси діалектичного матеріалізму.
1935 р. – засновано Дніпропетровське правління Союзу радянських архітекторів.
Лютий 1936 р. – відбулася 1-ша обласна конференція архітекторів.
2005 р. – організація об’єднує більше 180 членів. Серед них шість заслужених архітекторів України, два члени-корреспонденти Української академії архітектури, сім лауреатів Державної премії України та Росії, три кандидати архітектури, більше десяти лауреатів національних оглядів-конкурсів та фестивалів архітектури, головні архітектори районів та міст області, близько сотні головних архітекторів проєктів.
На сьогодні основні завдання ДООНСАУ визначаються наступним чином:
- вільний розвиток та конкуренція творчих напрямів і шкіл в області архітектури, поліпшення творчої майстерності кожного члена Спілки;
- захист авторських, професійних, соціально=економічних інтересів членів Спілки, сприяння постійному поліпшенню умов роботи та життя архітекторів;
- сприяння збереженню історичного та природного середовища регіону та його населених пунктів;
- культурний розвиток та естетична освіта населення;
- розвиток загальноукраїнського та міжнародного співробітництва архітекторів;
- сприяння розробці фундаментальних та прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
- сприяння поліпшенню середньої та вищої архітектурної освіти.

Організація розміщувалася: проспект К. Маркса, 122 (1935); вулиця Карла Лібкнехта, 1 (1978 - ).

Персональний склад.

Голова правління:
Дерябін Ф.Н. (1938 – 1941, 1944 – 1952), Заїченко І.Р. (1952 – 1955), Супонін Л.С. (1970 – 1972, 1977 – 1985, 1988 – 1993), Сотніков В.Г. (1972 – 1977), Підорван І.Г. (1985 – 1988), Шковира А.Ю. (1993 - 2021).

Заступники голови правління:
Красносельський О.Л. (1935)

Члени правління:
Ройтер Л.А. (1935 – 1937), Левшов О.Т. (1939 – 1940), Мартинов В.І. (1946), Заїченко І.Р. (1947 – 1952; 1955 - 1967), Крикін О.Г. (1958 – 1973 (?)), Горбоносов В.Є. (1969 – 1971). Завалініч П.А. (1973 (?)).

Архфонду правління.
Голова:
Самодрига В.В. (1937 – 1941, 1946 – 1955).
Члени правління:
Самодрига В.В. (1935 – 1937), Сідоренко Л.Т. (1936; 1939 - 1941), Лейкін Д.С. (1948 – 1952).

Ревізійна комісія.
Самодоига В.В. (1937 – 1941, 1946 – 1955), Левшов О.Т. (1939 – 1940; 1946 - ?), Лейкін Д.С. (1948 – 1952), Горбоносов В.Є. (1973(?)), Завалініч П.А. (1981(?)), Гура М.О. (1985 (?)).

Побутова комісія.
Лейкін Д.С. (1981 секретар).

Будинок Архітектора.
Директор:
Завалініч П.А. (1980-е).

Члени Спілки (рік вступу):
Білоконенко Г.Ф. (1935), Бречкевич (1935), Галкін І. (1935), Вассерман М.Є. (1935), Делант Я.К. (1935), Дерябін Ф.Н. (1935), Єфімова М.А. (1935 (?)), Мартинов В.І. (1935), Самодрига В.В. (1935), Ковалевич В.Ф. (1939), Левшов О.Т. (1935), Лейкін Д.С. (1935), Ройтер Л.А. (1935), Сідоренко Л.Т. (1935), Бейнісович Й.Г. (1937), Канішев В.Г. (1938), Віленчік І.Ю. (1946), Заїченко І.Р. (1946), Завалініч П.А. (1951), Горбоносов В.Є. (1956), Зарайський М.І. (1957), Крикін О.Г. (1958), Зубарєв С.Є. (1963), Кудрявський М.Б. (1975), Гура М.О. (1977), Попов Л.Г. (1982).

Травень 2011.
2012-12-03
Підготовано: В.С. Старостін

Бібліографія:

Госархив Днепропетровской области. – Фр. 3005. – Оп. 1. – Д. 98.
Действующий архив ДОНСАУ. Личный листок члена Союза архитекторов Бейнисовича Осипа Григорьевича.
Действующий архив ДОНСАУ. Личный листок члена Союза архитекторов Белоконенко Георгия Фёдоровича.
Действующий архив ДОНСАУ. Личный листок члена Союза архитекторов Завалинича Павла Антоновича
Действующий архив ДОНСАУ. Личный листок члена Союза архитекторов Сидоренко Леонида Трофимовича.
Днепропетровск. Архитекторы / Н.П. Андрущенко, М.Э. Кавун, Н.А. Лопатюк, и др.; Под общ. ред. Н.Н. Кондель-Перминовой. – К.: Издательский дом А+С, 2006.

Посилання:

Бейнисович Осип Григорьевич / Белоконенко Георгий Фёдорович / Бречкевич / Вассерман М.Е. / Віленчик Ізраїль Юлійович / Галкин И. / Горбоносов Вадим Евгеньевич / Гура Михаил Александрович / Делант Яків Карлович / Дерябин Флегонт Никифорович / Долговой М. дом / Єфімова Марія Аркадіївна / Заиченко Иван Романович / Завалинич Павел Антонович / Зарайский Матвей Иосифович / Зарощанский Ф.А. / Зубарев Сергей Евгеньевич / Канищев Василий Георгиевич / Ковалевич Владимир Фёдорович / Красносельский Александр Леонтьевич / Крыкин Алексей Георгиевич / Кудрявский Моисей Бунимович / Левшов Александр Тихонович / Лейкин Давид Самойлович / Мартынов Василий Иванович / Михайла Грушевського, 1 / Пидорван Игорь Григорьевич / Попов Лев Григорьевич / Ройтер Леонид Андреевич / Самодрыга Владимир Васильевич / Сидоренко Леонид Трофимович / Сотников Вячеслав Григорьевич / Супонин Леонид Сергеевич / Шковыра Андрей Юрьевич / Щёкина Анна Лаврентьевна /