Гегело Василь Петрович

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

(1842 – 1921(?), м. Катеринослав)

З дворян Новомосковського повіту.
-закінчив навчання у Катеринославській чоловічій гімназії.
1867 р. – завершив курс навчання на юридичному факультеті Харківського університету.
На 1874 р. – в чині колезького секретаря.
1874 р. – виконує обов’язки судового слідчого Катеринославьского окружного суду 1-ї дільниці Катеринославського повіту.
1888 р. – вийшов у відставку за станом здоров’я.
На 1889 р. – в чині титулярного радника.
1889 р. – займає посаду дільничного мирового судді у Новомосковському повіті.
1889 р. – за заповітом батька отримав у спадщину маєток у 537 дес. 1 200 саж. при с. Архангело-Гавридівці, Новомосковського повіту.
1892 – 1897 рр. – обіймає посаду гласного Новомосковського повітового земського зібрання.
1894 р. – пожертвував 200 рублів на видання «Словаря російсько-українського», який був підготований М. Комаровим спільно із М. Уманецем та А. Спілкою (чотири томи видано у м. Львові протягом 1893 – 1898 рр.)
-член і донатор Наукового товариства ім. Т. Шевченка у м. Львові.
- член Товариства видання загальнокористних та дешевих книжок у м. Петербурзі.
1901 р. – вступив у Катеринославське наукове товариство.
1902 – 1905 рр. – приймав активну участь у створенні Обласного музею ім. О.М. Поля.
1903 р. – як один з донаторів приймав участь у відкритті пам’ятника Івану Котляревьскому у м. Полтаві.
1903 р. – один із ініціаторів створення пам’ятника Григорію Квитці-Основ’яненку.
1903 – 1918 рр. – член і донатор Катеринославської вченої архівної комісії.
1905 р. – делегат ХІІІ Археолгічного з’їзду у м. Катеринославі.
1905 – 1915 рр. – член і донатор Катеринославської «Просвіти».
-пожертвував Архівній комісії 500 рублів на придбання і впорядкування могили кошового Івана Сірка у селі Капулівці, Катеринославського повіту.
1910-ті рр. – надав флігель при будинку для зберігання частини колекцій Обласного музею ім. О.М. Поля.
1914 г. – член Ювілейного Шевченківського комітету Катеринославської «Просвіти». Знаходився у дружніх відносинах із М. Коцюбинським, О. Кониським, М. Комаровим, О. Сластіоном, Д. Яворницьким, проєкти яких неодноразово підтримував матеріально.

Проживає: м. Катеринослав, власний будинок (1874); вулиця Жуковського, будинок Омелянович-Павленко (1910).

Дружина: Варвара Миколаївна.
Діти: брак бездітний.

2022-03-20
Підготовлено: В.С. Старостін

Бібліографія:

Екатеринославское научное общество. – Год 2-й. - № 1, 2, 3, 4. – Екатеринослав, 1902 г. Заруба В.Н. Дворяне Екатеринославской губернии. – Д.: Лира, 2016.
Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип.3. Листи музейних діячів до Д.І. Яворницького / Укладачі С.В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова та. ін.; За заг.ред Н.І. Капустіної. – Д., 2005.
Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип.6.: Листи друзів, приятелів і знайомих до Д.І. Яворницького / Укладачі: С.В. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов та ін.; за заг.ред. Н. Капустіної. – Д., 2012.
Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905 – 1921). Біобібліографічний словник. – Дніпропетровськ, 2002.

Посилання:

13-й Загальноросійський археологічний з’їзд / Гегела В.П. будинок / Гегело Варвара Миколаївна / Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого / Екатеринославская мужская гимназия / Екатеринославская «Просвіта» / Екатеринославское научное общество / Камера судового слідчого 1-ї дільниці Катеринославського повіту / Катеринославська вчена архівна комісія / Новомосковське повітове земське зібрання / Омелянович-Павленко будинок /