Бовин Всеволод Андреевич

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

(31.08.1907, Моршанськ, Тамбовскої губернії – 23.03.1982, Дніпропетровськ)

1922 – 1926 рр. – проходить навчання у технікумі шляхів сполучення.
1928 – 1930 рр. – працює у проєктному бюро тресту «Пайбуд».
1930 р. – завершив навчання у Дніпропетровському інституті інженерів транспорту.
1930 р. – поступив на викладацьку роботу до ДІІТу, та, одночасно до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту на посаду асистента кафедри залізобетону.
1930 - 01.02.1938 рр. – за сумісництвом працює у відділі залізобетонних конструкцій Дніпропетровського відділення проєктного інституту «Промбудпроєкт».
1932 р. – під керівництвом професора А.С. Локшина завершує аспірантуру.
1934 р. – затверджений у званні доцента, але ступінь кандидата технічних наук отримав лише у 1938 р., після надання другої дисертації (ВАК було загублено рішення по першому захисту. Знайдено його було вже після повторного захисту і воно виявилося позитивним).
1939 р. – доцент кафедри мостів ДІІТа. Керівник держбюджетної науково-дослідної теми по вирішенню задач з розрахунку парних залізобетонних арок із зв’язками.
У 1940 р. була вже майже завершена докторська дисертація.
1940 – 1941 рр. – працює консультантом Дніпротранспроєкту.
1941 – 1945 рр. – не зміг евакуюватися з м. Дніпропетровська. Деякий час працював на залізниці. Пройшов німецькі концтабори у м. Львові, м. Кракові та м. Берліні.
05.1945 р. –засуджений на 7 років таборів за 58-ю статтею.
05.1952 р. – звільнений з ув’язнення.
1952 – 1956 рр. – працює у Полтавських Облпроєкті та Облбудтресті.
1955 р. – знято судимість.
1956 – 1957 рр. – займає посаду головного конструктора Дніпропетровського Облміськсільпроєкту.
1957 р. – займає посаду старшого наукового співробітника ПівденьНДІ (в подальшому НДІ будівельного виробництва). За сумісництвом викладає у ДІБІ.
06.07.1964 р. – Верховним судом України відмінено судове рішення травня 1945 р. и справу анульовано за відсутності складу злочину.
Кінець 1960-х рр. – захистив докторську дисертацію у Центральному НДІ будівельних конструкцій у м. Москві, за виданною у 1963 р. монографії «Разностно-вариационные методы строительной механики».
1969 рр. – отримує звання професора по кафедрі спротиву матеріалів та будівельної механіки ДІБІ.
1969 – 1982 рр. – професор кафедри теоретичної механіки ДІБІ.

1926 – 1928 рр. – працює у групі, яка виконує проєкт Палацу Праці. Спільно з Д.І. Патлахом розробляє залізобетонні конструкції палацу.
1928 – 1930 рр. – приймає участь в розробці залізобетонних конструкцій виробничого корпусу фабрики ім. Володарського.
1930 р. – приймав участь у проєктуванні навчального корпусу ДІБІ.
1930 – 1931 рр. – спільно з О.М. Дінніком виконує дослідження залізобетонних арок у зв’язку із побудовою Мерефа-Херсонського мосту через р. Дніпро. Під час робіт на Монастирському острові споруджено модель арки на якій проводилися експериментальні дослідження.

Автор багатьох наукових праць: «Основы теории ползучести бетона и железобетона» (1939), «Основы теории железобетонных сооружений» (1940).

Проживає: вулиця Куйбишева, 5А (1971).

2011-12-24
Підготовано: Старостін В.С.

Бібіліографія:

Большаков В.И., Быстряков А.Г. История строительно-архитектурного образования в Екатеринославе-Днепропетровске. От технических курсов до строительного института (1910 – 1934 гг.). – Д., 2005.
Быстряков А.Г., Щербакова О.В. История строительно-архитектурного образования в Днепропетровске. Инженерно-строительный институт (1934 – 1941 – годы становления). – Д., 2005.
Держархів Дніпропетровської області, ф.р. 4479, оп.1, спр. 55
Список абонентов Днепропетровской городской телефонной сети. – Д., 1971.

Посилання:

Архітектора Олега Петрова, 24А / Барикадна, 5/7 / Володимира Винниченка, 5А / Динник Александр Николаевич / Днепрогипротранс, проектный институт / Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна / Днепрооблсельпроект, проектный институт / Железнодорожного транспорта техникум / Кваша Эдуард Николаевич / Лоджия на Монастырском острове / Локшин Абрам Савельевич / Мерефо-Херсонский мост / Монастирський острів / Пайстрой, трест / Патлах Даниил Иосифович / Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры / Приднепровский Промстройпроект, государственный проектный институт / Сергія Нігояна проспект, 47 / Строительного производства НИИ, Днепропетровский филиал /