Беднов Василий Алексеевич

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

(2.01.1874, містечко Широке, Херсонського повіту та губернії – 1.04.1935, м. Варшава, Польща)

Проходив навчання у Широківській земській школі.
1885 – 1889 рр. – проходив курс навчання у Хкрсоньскому духовному училищі.
1889 – 1896 рр. – проходив курс навчання в Одеській духовній семінарії.
1896 – 1902 рр. – проходив курс навчання у Київській духовній академії.
З 1890-х рр. – співробітничає із «Записками Наукового товариства ім. Шевченка».
2.08.1902 – 07.1903 рр. – поступив на посаду викладача Астраханської духовної семінарії.
07.1903 – 1918 рр. – викладає у Катеринославській духовній семінарії.
1905 р. – у якості члена Катеринославської вченої архівної комісії прийняв участь у роботі XIII Археологічного з’їзду.
4.06.1906 р. – один з ініціаторів створення Катеринославської «Просвіти». Обрано членом ради Катеринославської «Просвіти».
5.12.1906 – 14.10.1909 р. – займає посаду секретаря Катеринославської вченої архівної комісії.
1909 р. – захистив магістерську дисертацію на тему: «Православна церква у Польщі та Литві».
1910 р. – займає посаду голови Катеринославської «Просвіти».
1911 р. – заснував єпархіальний церковно-археологічний комітет.
1915 р. – викладає на вечірніх курсах І.Ф. Вертоградова.
03-08.1917 р. – займає посаду редактора «Вісника товариства «Просвіта» у Катеринославі».
6-8.04.1917 р. – делегат від м. Катеринослава на Українському конгресі у Києві. Обраний членом Центральної Ради.
5.(18).05.1917 р. – обраний членом Катеринославської Української Губерніальної Ради.
21-22.05.1917 р. – голова 1-го Українського губернського з’їзду.
С 08.1917 р. – займає посаду редактора українського відділу газети «Народная жизнь».
13.08.1917 р. – обраний гласним Катеринославської міської думи.
Влітку 1917 р. – керував організацією українських курсів у м. Катеринославі та повітових містах губернії.
25.10.1917 р. – обрано заступником голови Катеринославського губернського з’їзду земських працівників освіти.
Літо 1918 р. – запрошений на посаду викладача Катеринославського університету.
10.1918 р. – переїздить до м. Кам’янець-Подільський та займає посаду професора у Кам’янець-Подільському університеті.
1919 р. – заарештований більшовиками.
Наприкінці 1920 р. – разом із відступаючими українськими підрозділами відійшов у Польщу.
1921 – 1928 рр. – професор Вільного Українського університету у Празі та Господарчої академії у Подебрадах у Чехословаччині.
1923 – 1929 рр. – займає посаду секретаря Українського історико-філолгічного товариства у Празі.
1928 – 1935 рр. – професор відділення православної теології Варшавського університету.

1900 – 1910-ті рр. – провадить дослідження архівів Катеринославської духовної консисторії, Самарського Пустельно-Миколаївського монастиря, Катеринославського губернського правління. На основі виявлених документів ним підготовано близько 30 публікацій. Всього В.О. Бідновим видано близько 70 наукових робіт.
У 1900 – 1910-х рр. активно друкується у «Летописи Екатеринославской учёной архивной комиссии»; газетах: «Добра порада», «Дніпрові хвилі», «Народная жизнь», «Живе слово».

Жена: Любов Євгенівна.
Діти: Арсен, Леонід.

Проживає: Потьомкинська вулиця, власний будинок; Соборний майдан, будинок Ежпархіального свічного заводу (1915).

Підготовано: В. Старостін

Бібліографія:

Адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1916 год. – Екатеринослав, 1915.
Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905 – 1921). Бібліографічний словник. – Дніпропетровськ, 2002.


Илюстрації:

Василий Алексеевич Беднов, 1909 г.

Посилання:

Беднов Арсен Васильевич / Беднов Леонид Васильевич / Беднова Любовь Евгеньевна / Вісник товариства «Просвіта» у Катеринославі / Дніпрові хвилі, журнал / Добра порада, газета / Духовная консистория / Екатеринославская городская дума / Екатеринославская духовная семинария / Екатеринославская «Просвіта» / Екатеринославский университет / Екатеринославское губернское правление / Епархиального свечного завода дом / Живе слово, газета / Катеринославська вчена архівна комісія / Летопись Екатеринославской учёной архивной комиссии / Народная жизнь, газета / Сергія Єфремова, 18 / Українська губерніальна рада / Частные вечерние курсы для взрослых обоего пола, учрежденные И.Ф. Вертоградовым / Церковно-археологический комитет /