Анохін Микола Євгенович

Материал из Днепровская городская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

(1854, Область Війська Донського – після 1917, м. Вологда)

Цивільний інженер.
1882 р. – закінчив Санкт-Петербурзьке будівельне училище.
1882-1885 рр. – займає посаду молодшого інженера будівельного відділення обласного правління Війська Донського.
1884 – 01.01.1886 р. – займає посаду міського архітектора м. Катеринослава.
06.1885 р. – подав подання щодо збільшення окладу до 2 500 рублів. Мотивував це необхідністю запрошення помічника для виконання проєктів інженерних робіт, оскільки «вважає, що поєднання архітектора та інженера в одній особі занадто ускладнює роботу». Якщо його умови будуть прийняті, він запропонував підписати новий контракт на 2 роки. Строк первісного контракту закінчувався 01.01.1886 р. Міська управа визнала його умови неприйнятними. Міська дума погодилася з висновком Міської управи про неподовження контракту Анохіна, але, разом із тим, винесла постанову про введення із 01.01.1886 р. посади міського інженера.
1886 р. – зарахований до МВС із відкомандируванням до Техніко-Будівельного Комітету.
1886 - 1888 рр. – займає посаду старшого архітектора будівельного відділення Головного управління Східного Сибіру.
1888 р. – залишений за штатом при реорганізації будівельної та дорожньої частин у Іркутському генерал-губернаторстві.
10.1889 р. – займає посаду техніка комісії по побудові казарм у м. Острові. 1893 - ? рр. – займає посаду молодшого архітектора будівельного відділення Оренбурзького губернського правління. На 1901 р. – у чині надвірного радника. Знаходиться у відставці. 23.05.1901 р. – призначений на посаду губернського архітектора будівельного відділення Вологодського губернського правління. 01.09.1903 р. – надано чин колезького радника. 1913 – 1917 рр. – займає посаду губернського інженера будівельного відділення Вологодського губернського правління.

1891 – 1896 рр. – виконав проєкт та займався будівництвом Олександро-Невської церкви у м. Новочеркаськ. 1901 р. – виконав ремонтні роботи та проєкт адміністративного корпусу Арештантських рот у м. Вологда. 1903 – 1904 рр. – здійснював нагляд над будівництвом готелю «Ермітаж» у м. Вологді. 1911 р. – виконав проєкт лікарні при пересильній тюрмі у м. Вологді. - виконав проєкт дерев’яної каплиці у Семенцівській волості, Грязовецького повіту, Вологодської губернії.

1885 р. – виконав проєкт торгівельних рядів на Озерному базарі. Не збереглися.
1885 р. – виконав проєкт торгівельних рядів Верхньо-Троїцькому базарі. Не збереглися.
1885 р. – виконав проєкт відкритих рибних та фруктових рядів на Троїцькому базарі. Не збереглися.

Нагороди: орден св. Анни 3-й ступеня (1904)

Лютий 2011.
Підготовано: В. Старостін
Змінено: 2012-10-19; 2017-06-28
Підготовано: Л. Веселова

Бібліографія:

Держархів Дніпропетровської області, ф.р. 1684, оп. 2, спр. 458.
Журналы Екатеринославской Городской думы за 1885 год. Май – август. – Екатеринослав, 1885.
Минаев А.Л. Анохин Николай Евстигнеевич // http://www.booksite.ru
Строитель. – 1901. – июль. - № 13.
Cтроитель. – 1903. – июль-август. - № 13-18.
Строитель. – 1904. – ноябрь-декабрь - № 21-24.
Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного училища): 1842-1892 / Сост. Г.В. Барановским. – Санкт-Петербург, 1892-1893.
http://architecture.artyx.ru

Илюстрації:

Александро-Невская церковь в Новочеркасске

Посилання:

Верхньо-Троїцький базар / Екатеринославская городская управа / Озёрный базар / Троицкий базар /